Меню
Ваша корзина

Итого:  0 р.

Чатыры Стагоддзi Беларускай вакальнай музыкi

700 ₽

Описание

1. Аннуся-сардэнька. Канцона з "Полацкага сшытку" (1640/1670). Ананім (XVII ст.), апрацоўка К. Шарава.
2. Дзе б ты ні была, кахана... Канцона з "Полацкага сшытку". Ананім (XVII ст.), апрацоўка К. Шарава.
3. Боже, помощи вышняго вручится. Псальма 90. В. Цітоў (каля 1650-1710), апрацоўка К. Шарава. Словы С. Полацкага з "Псалтыри рифмотворной".
4. Ты, сэрца, спіш... Серэнада з "Курантаў" (1733). Ананім (XVII/XVIII стст.), апрацоўка А. Сідарава.
5. Ах, сэрца... Жалобнае галашэнне з сшытку "Жальбы" (Планкты). А. Германоўскі (XVII/XVIII стст. гады жыцця невядомыя), апрацоўка Г. Каржанеўскай. Словы невядомага аўтара, пераклад У. Мархеля.
6. Чэраз рэчку, па памосці. Застольны віват з "Курантаў" (1733). Ананім (XVII/XVIII стст.), апрацоўка А. Сідарава.
7. Арыя Касі (II д.) з оперы "Чужое багацце нікому не служыць" (1785). Я. Д. Голанд (1746-1827) – У. Байдаў (н. 1954). Словы невядомага аўтара, пераклад В. Сёмухі.
8. Benedictus. Арыя сапрана з "Requiem" (1815). Я. Казлоўскі (1757-1831).
9. Арыя Фаўста (II д.) з оперы "Фаўст" (1820). А. Радзівіл (1775-1833). Словы Ё. В. Гётэ, пераклад В. Сёмухі.
10. Дафнісу. М. Кл. Агінскі (1765-1833). Словы Д. Перучыні, пераклад Ю. Тамашзеіч і В. Сёмухі.
11. Старая песенька. Н. Орда (1807-1883). Словы А. Плуга, пераклад У. Мархеля.
12. Domine nе infurore tuo. С. Манюшка (1819-1872). Словы паводле "Псалтыры Давіда".
13. Ах, далёка замуж... С. Манюшка. Словы Я. Чачота, пераклад У. Дубоўкі.
14. Штось і хтось. С. Манюшка. Словы Э. Жэлігоўскага, пераклад У. Мархеля.
15. Зорка Венера. С. Рак-Міхайлоўскі (1885-1937), апрацоўка І. Алоўнікава. Словы М. Багдановіча.
16. Раманс Вронака (I д.) з оперы "Яснае світанне" (1958). А. Туранкоў (1886-1958). Словы А. Бачылы.
17. Скірпуся. Л. Захлеўны (н. 1947). Словы М. Багдановіча.
18. Вы куда, куда, ручьи. І. Лучанок (н. 1938). Словы С. Капуцікян.
19. Арыя Апалона з оперы "Апалон-заканадаўца, або Рэфармаваны Парнас" (1789/1991). P. Вардоцкі (XVIII ст.) – Д. Смольскі (н. 1937). Словы М. Цяцерскага (XVIII ст.), пераклад С. Клімковіч.
20. Знак беды. Д. Смольскі. Словы Т. Кузаўлёвай.
21. Цераз рэчаньку, цераз балота падай ручаньку, мае залота. Беларуская народная песня ў апрацоўцы Т. Івановай.
22. Ой, калінушка, ой, малінушка. Фантазія на тэму беларускай народнай песні. У. Солтан (1953-1997).

  • 2009 г.
  • Буклет 12 страниц

700.00 В корзину

Каталожный номер: WR 0230